Tang Thu Vien 1.1 (Iphone) Download

Login | Login via Login via Facebook | Register
Add my favorites
  • Added: 07/02/2015
  • Downloads:61
  • Price: Free
  • Size: 3M
  • Developer: NartJie

  •  
Download Tang Thu Vien 1.1:

Download mirror 1

We will send you an email, so you must have to log in

QR Code Tang Thu VienShow QR Code

This is an example QR. Click on button and use a QR code scanner to download directly in to your Iphone device

Description

Ứng dụng đọc truyện Online/Offline từ nguồn tangthuvien.vn
Ứng dụng có nội dung phong phú, đa dạng với nhiều thể loại : Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đô Thị, Du Hí, Quân Sự, Linh Dị, Khoa Huyễn, Kỳ Huyễn, Võ Hiệp, Lịch Sử, Đồng Nhân, Canh Kỹ...
Tính năng:
+ Khi xem ở chế độ ONLINE, ứng dụng sẽ tải xuống trước trang tiếp theo để tiết kiệm thời gian của bạn.
+ Bạn có thể tải xuống để xem truyện ở chế độ OFFLINE.
+ Bạn có thể xem trang đã tải trong quá trình tải xuống hoặc cập nhật.
+ Lưu lại danh sách truyện đã tải xuống. Vì vậy, bạn không cần phải tải xuống danh sách truyện mổi lần vào danh mục hay thể loại bất kỳ. Tuy nhiên, bạn có thể làm mới danh sách bằng cách nhấn nút refresh trên thanh actionbar.
+ Lưu lại trạng thái truyện bạn đang đọc vào lịch sử. Vì vậy, bạn có thể đến lại vị trí mà bạn đang đọc một truyện bất kỳ một cách dễ dàng.
+ Bạn có thể cập nhật chương lỗi hoặc chương mới của truyện bạn đã tải xuống.
+ Khi xem truyện, phụ thuộc vào sở thích cá nhân mà bạn có thể thay đổi màu chữ, cỡ chữ hoặc màu nền thích hợp.


Recently changed in this version
+ Đổi tên ứng dụng thành: TANG THU VIEN
+ Sửa lỗi history: bạn có thể mở ra chương đang đọc của một truyện ở cã trong danh sách truyện, tải xuống hoặc lịch sử.
+ Chức năng mới:
- Tùy chọn canh lề.
- Tùy chọn font.
- Tùy chọn độ sáng.
- Đáng giá ứng dụng.

Do you like freeapps9.com? Share it with your friends!